dậy mùi
1.ふく 「吹く」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XUY,XÚYスイ