dãy nhà sát nhau
câu, diễn đạt
1.のきなみ 「軒並」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỊNHヘイ、ホウ
HIÊNケン