dãy núi An-pơ
danh từ
1.アルプス​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ dãy núi An-pơ

1. đường ngầm xe lửa xuyên qua (chui qua) dãy Anpơ giữa Thuỵ Sĩ và Italia
スイス・イタリア間のアルプス山脈をくぐる鉄道トンネル
2. vượt dãy Anpơ
アルプスを越える