dãy núi Hakone
danh từ
1.かんれい 「函嶺」 [HÀM LĨNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HÀMカン
LĨNHレイ、リョウ