danh từ
1.ヤギ​​
2.やぎ 「山羊」​​
3.やぎ​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DƯƠNGヨウ
SƠN,SANサン、セン