dê cụ
danh từ
1.エッチ​​
tính từ
2.エロ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ dê cụ

1. lão già dê cụ
エロおやじ