dễ nhầm lẫn
tính từ
1.ややこしい​​

Thảo luận, đóng góp