di bút
1.いひつ 「遺筆」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DIイ、ユイ
BÚTヒツ