di cáo
1.いくん 「遺訓」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DIイ、ユイ
HUẤNクン、キン