dị chủng
1.いしゅ 「異種」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỦNGシュ
DỊ