di dân
1.いみん 「移民」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DI
DÂNミン