di dịch
1.こうてつ 「更迭」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIỆTテツ
CANH,CÁNHコウ