di ngôn
1.ゆいごん 「遺言」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGÔNゲン、ゴン
DIイ、ユイ