dị nhân
1.いじん 「異人」​​
2.きいな 「奇異な」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KỲ
NHÂNジン、ニン
DỊ