dị quốc
1.いこく 「異国」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUỐCコク
DỊ