dị tâm
1.いしん 「異心」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÂMシン
DỊ