di thư
1.いしょ 「遺書」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DIイ、ユイ
THƯショ