dị tộc
1.いみんぞく 「移民族」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỘCゾク
DI
DÂNミン