dị tướng
1.いそう 「異相」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TƯƠNG,TƯỚNGソウ、ショウ
DỊ