dị vật
1.ちんぴん 「珍品」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHẨMヒン、ホン
TRÂNチン