dĩa
danh từ
1.フォーク​​
2.さら 「皿」​​
3.フォク​​
4.ホーク​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MÃNHベイ