dịch bản
1.やくほん 「訳本」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỊCHヤク
BẢN,BỔNホン