dịch nghĩa
1.いやく 「意訳」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

Ý
DỊCHヤク