diệc
danh từ
1.さぎ 「鷺」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LỘロ、ル