diêm sinh
1.いおう 「硫黄」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HOÀNG,HUỲNHコウ、オウ
LƯUリュウ