diện tích
danh từ
1.めんせき 「面積」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DIỆNメン、ベン
TÍCHセキ