diễn văn
1.えんぜつぶん 「演説文」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VĂNブン、モン
THUYẾTセツ、ゼイ
DIỄNエン