diễn văn chúc mừng
câu, diễn đạt
1.しゅくじ 「祝辞」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÚCシュク、シュウ
TỪ