diễn viên hài đi biểu diễn rong
câu, diễn đạt
1.まんざい 「万歳」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VẠNマン、バン
TUẾサイ、セイ