diễn viên nam
danh từ
1.はい 「俳」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÀIハイ