diễn viên nhí
danh từ
1.こやく 「子役」 [TỬ DỊCH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỬ,TÝシ、ス、ツ、-っ.こ
DỊCHヤク、エキ