diệp
1.は 「葉」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DIỆPヨウ、ショウ