diệt trừ tận gốc
câu, diễn đạt
1.たやす 「絶やす」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TUYỆTゼツ