diệu dược
1.とっこうやく 「特効薬」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẶCトク
HIỆUコウ
DƯỢCヤク