dinh cơ
1.やしき 「屋敷」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ỐCオク
PHU