dính đầy
động từ
1.だらけ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ dính đầy

1. dính đầy máu me
血〜