dinh dính
tính từ
1.ねばねば 「粘粘」​​
phó từ
2.べたべた​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NIÊMネン