dính líu
1.からみつく​​
2.まきこむ 「巻き込む」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬP
QUYỂN,QUYỀNカン、ケン