dinh thự
danh từ
1.ごてん 「御殿」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ dinh thự

1. như dinh thự
御殿のような

Kanji liên quan

NGỰギョ、ゴ
ĐIỆNデン、テン