dịp hội hè đình đám
câu, diễn đạt
1.どんちゃんさわぎ 「どんちゃん騒ぎ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TAOソウ