dìu dàng
1.にゅうわな 「柔和な」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHUジュウ、ニュウ
HÒAワ、オ、カ