dò ra
động từ
1.さぐる 「探る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÁMタン