dò xét
1.たんさする 「探査する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRA
THÁMタン