doanh nhân
danh từ
1.ビジネスマン​​

Thảo luận, đóng góp