doanh số bán lẻ
1.こうりがく 「小売額」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGẠCHガク
TIỂUショウ
MẠIバイ