doanh thu thuần
câu, diễn đạt
1.じゅんえき 「純益」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ÍCHエキ、ヤク
THUẦNジュン