dốc đá
danh từ
1.いわ 「岩」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHAMガン