dọc đường
1.とちゅう 「途中」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUNGチュウ
ĐỒ