dốc sức vào
động từ
1.つめる 「詰める」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CẬTキツ、キチ