dọc và ngang
câu, diễn đạt
1.じゅうおう 「縦横」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HOÀNHオウ
TUNGジュウ